HomeGroene waterstofketen

Groene waterstofketen

NortH2 wil bijdragen aan een toekomstgerichte integrale waterstofketen. Het consortium onderzoekt de mogelijkheden voor de ontwikkeling van groene waterstof in alle schakels van de keten, zodat groene waterstof in grote hoeveelheden beschikbaar komt voor de industrie.

Onmisbaar in een betrouwbaar energiesysteem

Hoe belangrijk ook, waterstof is meer dan een toepassing als grondstof of brandstof voor bijvoorbeeld mobiliteit of industrie. Alom groeit de consensus dat waterstof een onmisbare rol speelt in het energiesysteem van de toekomst. Met waterstof kunnen we het totale energiesysteem betrouwbaar en flexibel houden.

In studies als Infrastructure Outlook 2050 (2019), IIRR 3050 (2020) en Phase II – Pathway to 2050 (2020) onderstrepen TenneT en Gasunie de noodzaak om gas- en elektriciteitsnetwerken geïntegreerd in balans te brengen. Het zogenoemde Power-to-Gas geldt hierbij als onmisbare pijler. In essentie is NortH2 een van de meest grootschalige ‘Green Power-to-Gas’ toepassingen in Europa. Projecten als deze zijn hard nodig voor het realiseren van een duurzaam, betaalbaar en uitgebalanceerd energiesysteem.

Het energiesysteem van de toekomst

In de toekomst ziet ons energiesysteem er heel anders uit dan nu. Er komen meer duurzame energiebronnen bij zoals zon en wind en deze zullen in wisselende hoeveelheden beschikbaar zijn. Er zal zo een toenemende onbalans ontstaan tussen vraag en aanbod. Hierdoor neemt de behoefte aan flexibiliteit toe. Dat vraagt om een andere inrichting van nieuwe én bestaande energiesystemen.

Voor de leveringszekerheid is grootschalige seizoensopslag van energie belangrijk. Gasvormige energie leent zich daar veel beter voor dan elektriciteit. In een slim en flexibel energiesysteem moeten we daarom kunnen wisselen tussen verschillende energievormen en -systemen, zoals gas, warmte en elektriciteit. Maar we moeten energievormen ook in elkaar kunnen omzetten. Zoals het eerder genoemde power-to-gas, waarmee met (duurzame) stroom via elektrolyse waterstof beschikbaar komt.

Transport van gassen

Energie moet niet alleen in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn, het moet ook nog naar de afnemers getransporteerd worden. Transport van gassen, zoals waterstof, heeft als voordeel dat het goedkoper is en grotere hoeveelheden energie aankan. Daarnaast heeft Nederland ervaring met een gasinfrastructuur,  die al zo is aangelegd dat het weinig tot geen knelpunten kent als vraag en aanbod van energie wisselen. Het is dus zowel robuust als flexibel.

Gasunie, TenneT en de regionale netbeheerders richten zich daarom op de vraag hoe we de verschillende infrastructuren slim kunnen laten samenwerken. Op weg naar een stabiel en flexibel energiesysteem, met een optimale balans tussen duurzaamheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid. Dankzij deze samenwerking kunnen bestaande infrastructuren worden ingezet en worden onnodige investeringen vermeden.

Rollen voor waterstof

Kortom, groene waterstof vervult straks de volgende cruciale rollen:

  • Optimale benutting en balancering van wind- en zonne-energie.
  • Decarbonisatie van proceswarmte en flexibele elektriciteitsproductie in de industrie.
  • Decarbonisatie van (zwaar) transport en mobiliteit.
22 december 2022
NortH2 rondt de studiefase af Toen NortH2 in 2020 van start ging, was grootschalige groene waterstof nog onontgonnen terrein. Gasunie en Shell realiseerden zich dat groene waterstof op grote schaal […]
31 maart 2022
Vanuit haar One Planet-strategie heeft energiebedrijf Eneco besloten als investment partner toe te treden tot NortH2.
11 december 2021
In de kamerbrief van 10 december over marktontwikkeling en marktordening waterstof wordt duidelijkheid geschapen voor de snel ontwikkelende waterstofmarkt.
14 oktober 2021
Na anderhalf jaar vooral digitaal vergaderen, ging het NortH2 Project Leadership Team eindelijk weer eens live op fieldtrip.