Elektrolyse

Waterstof (H₂) is het meest voorkomende element in het universum. Om het te kunnen gebruiken moet je het uit componenten halen die waterstofelementen bevatten, zoals water (H₂O) of uit methaan (CH₄), dat we vooral kennen als aardgas.

Daarvoor bestaan allerlei productiemethoden, maar die kosten uiteraard geld en energie. Bovendien, komt bij de productie van waterstof uit fossiele bronnen CO₂ vrij. Die CO2 kan dan weer opgeslagen worden, we spreken dan van blauwe waterstof. Dit is een oplossing om nu al de  CO2-uitstoot te verminderen. Maar op termijn willen we waar mogelijk naar groene waterstof.

Elektrolyse met groene stroom

NortH2 zet voor 100% in op productie, opslag en transport van groene waterstof uit groene stroom, zonder daarbij CO2 of andere ongewenste bijproducten uit te stoten. De groene waterstof wordt geproduceerd door water in contact te brengen met de op zee gegenereerde groene stroom: elektrolyse dus. Hierbij wordt het water gesplitst in zuurstof en waterstof.

In de praktijk bewezen

Om deze productiemethode in de praktijk te bewijzen, begon Gasunie eerder aan HyStock, een serieuze markttest in Zuidwending bij Veendam die in de zomer van 2019 werd geopend door Koning Willem Alexander. Met 1 Megawatt groene waterstofcapaciteit is Hystock nu nog de grootste Nederlandse elektrolyse-installatie. Prachtig en leerzaam als serieuze marktpilot, maar 1 Megawatt is niets vergeleken bij de 3 tot 4 Gigawatt die alleen al in Nederland medio 2030 gerealiseerd moeten zijn om de klimaatdoelstellingen te halen.

Vervolgens is er stevig onderzoek opgezet naar de bouw van elektrolysefabrieken met een capaciteit van 1 GW, duizendmaal zoveel als HyStock. Dat brengt onze Europese klimaatambities een stuk dichterbij. Van dergelijke electrolysers willen we er voor NortH2 een aantal bouwen nabij de Eemshaven. Ook blijven we kijken naar mogelijkheden voor elektrolyse op zee, dicht bij de productielocaties van duurzame elektriciteit dus.

Kosten

De kosten van deze elektrolysers zijn aanzienlijk. En zo lang de schaal van de installaties nog beperkt is, zullen deze niet snel genoeg dalen. Die impasse wil NortH2 doorbreken. Met name door versneld toe te werken naar een volwassen schaalgrootte van zowel groene windstroomgeneratie als elektrolysecapaciteit. Ook moet de marktvraag naar CO₂-neutrale waterstof een duwtje in de rug krijgen. Dat is noodzakelijk voor de prijsontwikkeling, het geeft partijen vertrouwen om over te stappen op dit type waterstof en om te investeren in landelijke infrastructuur en opslag. Dit is waar de overheden hun rol moeten pakken. Tot slot zal er voor CO₂-neutrale waterstofproductie veel duurzame elektriciteit nodig zijn. Veel meer dan nu voorhanden is. Daarom zet NortH2 in op snelle uitbreiding van van (offshore) windparken ten behoeve van groene waterstofproductie.

2 maart 2021
Gasunie is in het project Hystock begonnen met de voorbereidingen voor de testen van waterstofopslag. De komende maanden wordt onderzocht wat het effect van waterstof is op apparatuur, materiaal, cement
22 februari 2021
Mede door de unieke infrastructuur is Nederland al decennialang een energieknooppunt. Maar waarom is dit dé plek voor een kickstart van de groene waterstofeconomie?
8 februari 2021
De EU wil klimaatneutraal zijn in 2050. Om dat doel te halen zijn drastische veranderingen nodig in de manier waarop we energie produceren, opslaan, vervoeren, gebruiken en toegankelijk maken. In
20 januari 2021
Nienke Homan, gedeputeerde van de provincie Groningen: “Als je echt stappen wilt zetten in de energietransitie, dan moet je het samen doen”.
Nederlands