HomeGroene waterstofketenElektrolyse

Elektrolyse

Waterstof (H₂) is het meest voorkomende element in het universum. Om het te kunnen gebruiken moet je het uit componenten halen die waterstofelementen bevatten, zoals water (H₂O) of uit methaan (CH₄), dat we vooral kennen als aardgas.

Daarvoor bestaan allerlei productiemethoden. Bij de productie van waterstof uit fossiele bronnen (grijze waterstof) komt CO₂ vrij. Die CO2 kan dan weer opgeslagen worden, we spreken dan van blauwe waterstof. Dit is een oplossing om nu al de  CO2-uitstoot te verminderen. Op termijn willen we naar groene waterstof.

Elektrolyse met groene stroom

NortH2 zet voor 100% in op productie, opslag en transport van groene waterstof uit groene stroom, zonder daarbij CO2 of andere ongewenste bijproducten uit te stoten. De groene waterstof wordt geproduceerd door water in contact te brengen met de op zee gegenereerde groene stroom: elektrolyse dus. Hierbij wordt het water gesplitst in zuurstof en waterstof.

Kosten

De kosten van deze elektrolysers zijn aanzienlijk.  NortH2 wil versneld toewerken naar een volwassen schaalgrootte van zowel groene windstroomgeneratie als elektrolysecapaciteit. Ook moet de marktvraag naar CO₂-neutrale waterstof een duwtje in de rug krijgen. Dat is noodzakelijk voor de prijsontwikkeling, het geeft partijen vertrouwen om over te stappen op dit type waterstof en om te investeren in landelijke infrastructuur en opslag. Dit is waar het bedrijfsleven om vraagt en waar de overheden hun rol in hebben. Tot slot zal er voor CO₂-neutrale waterstofproductie veel duurzame elektriciteit nodig zijn. Veel meer dan nu voorhanden is. Daarom zet NortH2 in op snelle uitbreiding van van (offshore) windparken ten behoeve van groene waterstofproductie.

22 december 2022
NortH2 rondt de studiefase af Toen NortH2 in 2020 van start ging, was grootschalige groene waterstof nog onontgonnen terrein. Gasunie en Shell realiseerden zich dat groene waterstof op grote schaal […]
31 maart 2022
Vanuit haar One Planet-strategie heeft energiebedrijf Eneco besloten als investment partner toe te treden tot NortH2.
11 december 2021
In de kamerbrief van 10 december over marktontwikkeling en marktordening waterstof wordt duidelijkheid geschapen voor de snel ontwikkelende waterstofmarkt.
14 oktober 2021
Na anderhalf jaar vooral digitaal vergaderen, ging het NortH2 Project Leadership Team eindelijk weer eens live op fieldtrip.