HomeGroene waterstofketenWind op zee

Wind op zee

Groene waterstof vraagt om groene stroom. Windstroom in ons geval. Daarom wil NortH2 ruim uit het zicht van de Waddeneilanden, op 80 tot 100 kilometer buiten de kustlijn van Noord-Nederland, grote windparken ontwikkelen voor het meest ambitieuze wind-tot-waterstofproject van Europa.

Niet omdat wij de grootste willen zijn, maar omdat de Nederlandse, Duitse en Europese klimaatambities, (uiterlijk 2050 een energiesysteem met netto nul uitstoot van broeikasgassen) nou eenmaal vragen om grootschalige groei van hernieuwbare energie en inzet van waterstof in het energiesysteem. Groene waterstof dus. En zoals gezegd, dat begint bij wind, veel wind. En niet onbelangrijk, het moet niet alleen op stevige schaal, maar als we de klimaatdoelen op tijd willen realiseren, moeten we nú uit de startblokken.

NortH2; een stevige duw in de goede richting

Het Nederlandse Klimaatakkoord heeft als ambitie om nog vóór 2030 elektrolyse dusdanig op te schalen dat Nederland dan al 4 gigawatt aan groene waterstof kan produceren. Een even pittige als noodzakelijke ambitie. NortH2 ziet dat dit kan en heeft de handschoen opgepakt. En zo rond het jaar 2040 willen wij deze 4 GW hebben opgeschroefd naar maar liefst 10 GW aan wind op zee, bestemd voor groene waterstofproductie. De waterstofproductie, initieel in de Eemshaven en later mogelijk ook op zee, zal in 2040 naar verwachting zo’n 1.000.000 ton per jaar zijn. Dat scheelt een uitstoot van zo’n acht tot tien megaton CO2 per jaar. Daarmee zouden we de energietransitie een meer dan stevige duw in de goede richting geven.

Windparken op zee

De NortH2-ambitie begint bij de realisatie van grote windparken op zee, het duurste onderdeel van ons project, ook al dalen de kosten van offshore windturbines gestaag. De gedachte is dat we ver uit de kust, op een diepte van zo’n 35 meter, windturbines plaatsen, uiteenlopend van 12 tot 15 MW elk. De opbrengst aan groene stroom van deze windparken brengen we via grote elektriciteitskabels aan land, waar deze in de waterstoffabriek wordt omgezet in groene waterstof, opgeslagen in lege zoutcavernes, of via de aardgasinfrastructuur meteen verder getransporteerd richting markt.

Offshore elektrolyse

Naarmate de windturbines verder op zee worden geplaatst, wordt waterstofproductie dicht bij de bron aantrekkelijker. Daarom blijven we studeren op mogelijkheden om de opgewekte windstroom direct bij de windturbines om te zetten naar waterstof: elektrolyse op zee. In de huidige berekeningen is offshore elektrolyse nog te duur. En in huidig denken vindt die elektrolyse dus ook plaats op land, in de Noordelijke ‘hydrogen port’, de Groningse Eemshaven. Maar innovaties op dit gebied gaan hard en naarmate de waterstofmarkt doorgroeit gaan ook de kosten van (offshore) elektrolyse gestaag omlaag.

14 oktober 2021
Na anderhalf jaar vooral digitaal vergaderen, ging het NortH2 Project Leadership Team eindelijk weer eens live op fieldtrip.
6 juli 2021
De Nederlandse staatssecretaris van EZK heeft vorige week haar plannen voor een waterstofinfrastructuur bekendgemaakt. Gasunie zal de ontwikkeling van het transportnet voor waterstof op zich nemen. Uiteraard is dit ook
5 juli 2021
“Het moet er om gaan de CO₂ terug te dringen, niet om een bepaalde techniek te promoten!”
28 juni 2021
Naarmate windturbines verder op zee worden geplaatst, wordt waterstofproductie dicht bij de bron aantrekkelijker. Alle opgewekte energie moet immers ook naar land getransporteerd worden.
Nederlands