HomeGroene waterstofketenWind op zee

Wind op zee

Groene waterstof vraagt om groene stroom. Windstroom in ons geval. Daarom wil NortH2 inzetten op de ontwikkeling van eigen windparken in de Noordzee. De Nederlandse overheid heeft in de Routekaart Wind op Zee locaties aangewezen die optellen tot 21 GW opgesteld vermogen. North2 wil een groene waterstoffabriek realiseren die windenergie gaat gebruiken als basis voor de productie.

De groene waterstof die daarmee wordt geproduceerd, draagt bij aan het totale duurzame energiesysteem van de toekomst. Waar mogelijk, blijft directe elektrificatie immers de eerste keuze. Groene waterstof is echter ook van cruciaal belang om het systeem te balanceren en om verduurzaming mogelijk te maken van activiteiten waarvoor geen elektriciteit gebruikt kan worden, bijvoorbeeld omdat er heel hoge temperaturen gebruikt moeten worden.

Voor een toekomstbestendig energiesysteem is dus op grote schaal groene waterstof nodig, die wordt gemaakt uit echt duurzame groene stroom. Om dat stabiele aanbod te kunnen creëren, beginnen we met de bouw van windmolens op zee.

NortH2: een stevige duw in de goede richting

Het Nederlandse Klimaatakkoord heeft als ambitie om nog vóór 2030 elektrolyse dusdanig op te schalen dat Nederland in 2030 dan al tussen 3 en 4 gigawatt aan groene waterstof kan produceren. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft berekend dat Nederland tegen die tijd zo’n 7 Gigawatt groene waterstof nodig heeft. Onafhankelijke onderzoeken, bijvoorbeeld van CE DELFT, houden zelfs rekening met nog hogere cijfers. Een even pittige als noodzakelijke ambitie. NortH2 ziet dat dit kan en heeft de handschoen opgepakt. Met de ontwikkeling van een groene waterstoffabriek in de Eemshaven en mogelijk later een uitbreiding naar elektrolyse op zee, willen we een substantiële bijdrage leveren. Daarmee zouden we de energietransitie een stevige duw in de goede richting geven. En dat is hard nodig.

Windparken op zee

De NortH2-ambitie begint bij de realisatie van grote windparken op zee. De gedachte is dat we ver uit de kust, op een diepte van zo’n 35 meter, windturbines plaatsen, uiteenlopend van 12 tot 15 MW elk. De opbrengst aan groene stroom van deze windparken wordt door Tennet via grote elektriciteitskabels aan land gebracht, waar deze via elektrolyse wordt omgezet in groene waterstof, en vervolgens wordt opgeslagen in lege zoutcavernes, of via de waterstofinfrastructuur meteen verder getransporteerd richting markt.

Offshore elektrolyse

Naarmate de windturbines verder op zee worden geplaatst, wordt waterstofproductie dicht bij de bron aantrekkelijker. Daarom blijven we studeren op mogelijkheden om de opgewekte windstroom direct bij de windturbines om te zetten naar waterstof: elektrolyse op zee. We hebben de ambitie om ook offshore grootschalige elektrolyse te gaan doen. Die techniek staat echter nog in de kinderschoenen.

Momenteel wordt ervaring opgedaan met opschaling van elektrolyse. De eerste elektrolyser van 200MW is in aanbouw. Er is veel onderzoek nodig om efficiënt op te kunnen schalen naar gigawatt-niveau. Daar komt veel bij kijken en daarom is het gemakkelijker eerst op land op te schalen.

Innovaties op dit gebied gaan echter hard en naarmate de waterstofmarkt doorgroeit gaan ook de kosten van (offshore) elektrolyse gestaag omlaag. Daarom hebben wij er vertrouwen in dat op termijn ook op zee op grote schaal groene waterstof geproduceerd kan worden.

22 december 2022
NortH2 rondt de studiefase af Toen NortH2 in 2020 van start ging, was grootschalige groene waterstof nog onontgonnen terrein. Gasunie en Shell realiseerden zich dat groene waterstof op grote schaal […]
31 maart 2022
Vanuit haar One Planet-strategie heeft energiebedrijf Eneco besloten als investment partner toe te treden tot NortH2.
11 december 2021
In de kamerbrief van 10 december over marktontwikkeling en marktordening waterstof wordt duidelijkheid geschapen voor de snel ontwikkelende waterstofmarkt.
14 oktober 2021
Na anderhalf jaar vooral digitaal vergaderen, ging het NortH2 Project Leadership Team eindelijk weer eens live op fieldtrip.