HomeGroene waterstofketenOpslag en transport

Opslag en transport

NortH2 bestudeert de mogelijkheden van het produceren, transporteren en opslaan van grote hoeveelheden waterstof. Maar hoe vervoeren we waterstof van de plek van productie, in ons geval dus op de Noordzee, naar de plek van eindverbruik? Er zijn verschillende methodes om dat te doen. Wat het meest kostenefficiënt is, hangt af van de hoeveelheden waterstof, van de afstand en van specifieke opslagmogelijkheden (niet elk land heeft lege zoutcavernes binnen handbereik).

Bij kleine hoeveelheden waterstof is transport onder druk in cilinders een logische keuze. Vervoerd in gascilinders of in opleggers die bestaan uit hogedrukwaterstoftanks, de zogenoemde tubetrailers. Maar bij volumes zoals die van NortH2 schiet wegtransport tekort. Daar zijn stevige pijpleidingen noodzakelijk. Hier kunnen we gebruikmaken van de huidige landelijke pijpleidinginfrastructuur en opslagcapaciteiten.

Lege cavernes

Naast het verbinden van aanbod- en afnemerslocaties is het van belang dat vraag en aanbod van waterstof ook in tijd worden verbonden, zodat de afnemers op elk gewenst moment waterstof kunnen gebruiken. Dat vereist efficiënte opslag, als onmisbaar onderdeel van een efficiënte en betrouwbare infrastructuur. In Zuidwending wil Gasunie hiervoor lege zoutcavernes geschikt maken. In Noord-Nederland is een aanzienlijke zoutlaag aanwezig en worden de cavernes nu al gebruikt voor de opslag van aardgas.

Kosten

De kosten voor de realisatie van een landelijke basisinfrastructuur bedragen naar schatting zo’n 1,5 miljard euro. In dit bedrag zit het ombouwen van delen van het aardgasnetwerk, met name de compressorstationsn en enkele nieuwbouwtrajecten van leidingen. Ter vergelijking: het aanleggen van een nieuw, landelijk dekkend waterstofnetwerk met volledig nieuwe pijpleidingen zou ongeveer 4 maal zoveel kosten. Het ombouwen van de landelijke basisinfrastructuur is geen onderdeel van NortH2 – aangezien die infrastructuur beschikbaar moet zijn voor tal van producenten – maar is wel belangrijk voor ons project.

Nederland en Duitsland kunnen gezamenlijk een unieke energie-infrastructuur realiseren, die bestaat uit het elektriciteitsnet en het aardgasnet dat deels wordt aangewend voor het transport van waterstof. Netwerken die elkaar versterken en samen zorgdragen voor een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening.

31 maart 2022
Vanuit haar One Planet-strategie heeft energiebedrijf Eneco besloten als investment partner toe te treden tot NortH2.
11 december 2021
In de kamerbrief van 10 december over marktontwikkeling en marktordening waterstof wordt duidelijkheid geschapen voor de snel ontwikkelende waterstofmarkt.
14 oktober 2021
Na anderhalf jaar vooral digitaal vergaderen, ging het NortH2 Project Leadership Team eindelijk weer eens live op fieldtrip.
6 juli 2021
De Nederlandse staatssecretaris van EZK heeft vorige week haar plannen voor een waterstofinfrastructuur bekendgemaakt. Gasunie zal de ontwikkeling van het transportnet voor waterstof op zich nemen. Uiteraard is dit ook