HomeGroene waterstofketenGebruik door de industrie

Gebruik door de industrie

Gasvormige energiedragers zijn én blijven nodig voor toepassingen waar elektriciteit simpelweg niet toereikend is. Hierbij kunnen we denken aan het zware wegtransport of aan de lucht- en scheepvaart. Maar in het bijzonder springt hierbij de industrie in het oog.

Waterstof voor de industrie

In de industrie zijn moleculen vaak noodzakelijk voor bijvoorbeeld hoge-temperatuurwarmte of voor energie-intensieve productieprocessen. Hiervoor worden aardgasmoleculen gebruikt. Dat willen we zo snel mogelijk omzetten naar groene moleculen, met name groene waterstof dus. Daarnaast heeft een deel van de industrie waterstof nodig als grondstof voor materialen of producten. In de chemische industrie is waterstof nu al nodig bij de synthese van chemische producten. Als we af willen van chemische processen op basis van fossiele koolwaterstoffen als steenkool, aardolie of aardgas, wordt de behoefte aan (groene) waterstof alleen nog maar groter.

Een betrouwbaar energiesysteem

We moeten ons realiseren dat de industrie niet alleen moet overstappen van fossiele naar betaalbare groene moleculen, maar dat diezelfde industrie eist dat deze moleculen op elk moment en in elke gewenste hoeveelheid voor handen zijn. Ook vanuit dat perspectief is versnelde en grootschalige inzet van waterstof van belang. Net als de fossiele gasmoleculen is immers ook groene waterstof prima op te slaan en te transporteren. Hierdoor houden we ons energiesysteem betaalbaar en in balans, terwijl we de grootverbruikers van moleculen afhelpen van hun onwenselijk grote CO2-footprint. Een recente inventarisatie van RVO/EZK en FME leert overigens dat inmiddels al meer dan 250 Nederlandse bedrijven serieuze waterstofactiviteiten ontplooien en hier goede economische kansen zien.

Voor NortH2 alle reden en noodzaak om het vizier in eerste instantie te richten op de zeven belangrijkste industrieclusters in Nederland en Duitsland.

14 oktober 2021
Na anderhalf jaar vooral digitaal vergaderen, ging het NortH2 Project Leadership Team eindelijk weer eens live op fieldtrip.
6 juli 2021
De Nederlandse staatssecretaris van EZK heeft vorige week haar plannen voor een waterstofinfrastructuur bekendgemaakt. Gasunie zal de ontwikkeling van het transportnet voor waterstof op zich nemen. Uiteraard is dit ook
5 juli 2021
“Het moet er om gaan de CO₂ terug te dringen, niet om een bepaalde techniek te promoten!”
28 juni 2021
Naarmate windturbines verder op zee worden geplaatst, wordt waterstofproductie dicht bij de bron aantrekkelijker. Alle opgewekte energie moet immers ook naar land getransporteerd worden.
Nederlands