Gebruik door de industrie

Gasvormige energiedragers zijn én blijven nodig voor toepassingen waar elektriciteit simpelweg niet toereikend is. Hierbij kunnen we denken aan het zware wegtransport of aan de lucht- en scheepvaart. Maar in het bijzonder springt hierbij de industrie in het oog.

Waterstof voor de industrie

In de industrie zijn moleculen vaak noodzakelijk voor bijvoorbeeld hoge-temperatuurwarmte of voor energie-intensieve productieprocessen. Hiervoor worden aardgasmoleculen gebruikt. Dat willen we zo snel mogelijk omzetten naar groene moleculen, met name groene waterstof dus. Daarnaast heeft een deel van de industrie waterstof nodig als grondstof voor materialen of producten. In de chemische industrie is waterstof nu al nodig bij de synthese van chemische producten. Als we af willen van chemische processen op basis van fossiele koolwaterstoffen als steenkool, aardolie of aardgas, wordt de behoefte aan (groene) waterstof alleen nog maar groter.

Een betrouwbaar energiesysteem

We moeten ons realiseren dat de industrie niet alleen moet overstappen van fossiele naar betaalbare groene moleculen, maar dat diezelfde industrie eist dat deze moleculen op elk moment en in elke gewenste hoeveelheid voor handen zijn. Ook vanuit dat perspectief is versnelde en grootschalige inzet van waterstof van belang. Net als de fossiele gasmoleculen is immers ook groene waterstof prima op te slaan en te transporteren. Hierdoor houden we ons energiesysteem betaalbaar en in balans, terwijl we de grootverbruikers van moleculen afhelpen van hun onwenselijk grote CO2-footprint. Een recente inventarisatie van RVO/EZK en FME leert overigens dat inmiddels al meer dan 250 Nederlandse bedrijven serieuze waterstofactiviteiten ontplooien en hier goede economische kansen zien.

Voor NortH2 alle reden en noodzaak om het vizier in eerste instantie te richten op de zeven belangrijkste industrieclusters in Nederland en Duitsland.

2 maart 2021
Gasunie is in het project Hystock begonnen met de voorbereidingen voor de testen van waterstofopslag. De komende maanden wordt onderzocht wat het effect van waterstof is op apparatuur, materiaal, cement
22 februari 2021
Mede door de unieke infrastructuur is Nederland al decennialang een energieknooppunt. Maar waarom is dit dé plek voor een kickstart van de groene waterstofeconomie?
8 februari 2021
De EU wil klimaatneutraal zijn in 2050. Om dat doel te halen zijn drastische veranderingen nodig in de manier waarop we energie produceren, opslaan, vervoeren, gebruiken en toegankelijk maken. In
20 januari 2021
Nienke Homan, gedeputeerde van de provincie Groningen: “Als je echt stappen wilt zetten in de energietransitie, dan moet je het samen doen”.
Nederlands