HomeGroene waterstofketenGebruik door de industrie

Gebruik door de industrie

Gasvormige energiedragers zijn én blijven nodig voor toepassingen waar elektriciteit simpelweg niet toereikend is. Hierbij kunnen we denken aan het zware wegtransport of aan de lucht- en scheepvaart. Maar in het bijzonder springt hierbij de industrie in het oog.

Waterstof voor de industrie

In de industrie zijn moleculen vaak noodzakelijk voor bijvoorbeeld hoge-temperatuurwarmte of voor energie-intensieve productieprocessen. Hiervoor worden aardgasmoleculen gebruikt. Dat willen we zo snel mogelijk omzetten naar groene moleculen, met name groene waterstof dus. Daarnaast heeft een deel van de industrie waterstof nodig als grondstof voor materialen of producten. In de chemische industrie is waterstof nu al nodig bij de synthese van chemische producten. Als we af willen van chemische processen op basis van fossiele koolwaterstoffen als steenkool, aardolie of aardgas, wordt de behoefte aan (groene) waterstof alleen nog maar groter.

Een betrouwbaar energiesysteem

We moeten ons realiseren dat de industrie niet alleen moet overstappen van fossiele naar betaalbare groene moleculen, maar dat diezelfde industrie eist dat deze moleculen op elk moment en in elke gewenste hoeveelheid voor handen zijn. Ook vanuit dat perspectief is versnelde en grootschalige inzet van waterstof van belang. Net als de fossiele gasmoleculen is immers ook groene waterstof prima op te slaan en te transporteren. Hierdoor houden we ons energiesysteem betaalbaar en in balans, terwijl we de grootverbruikers van moleculen afhelpen van hun onwenselijk grote CO2-footprint. Een recente inventarisatie van RVO/EZK en FME leert overigens dat inmiddels al meer dan 250 Nederlandse bedrijven serieuze waterstofactiviteiten ontplooien en hier goede economische kansen zien.

Voor NortH2 alle reden en noodzaak om het vizier in eerste instantie te richten op de zeven belangrijkste industrieclusters in Nederland en Duitsland.

29 april 2021
Groene waterstof lijkt de missende schakel te zijn in de energietransitie. Maar het wordt nog weinig geproduceerd en is duur. Hoe maken we het goedkoper?
30 maart 2021
Onlangs sloten we de eerste fase af van de haalbaarheidsstudie NortH2. Het simpele feit dat we inmiddels al volop in de tweede, verdiepende fase van de haalbaarheidsstudie zitten, onderstreept de
30 maart 2021
“Over 30 jaar vervoeren onze netten de groene gassen, warmte en CO2 waar de samenleving om vraagt.”
29 maart 2021
Tijdens de Industrie en energietop van afgelopen vrijdag presenteerde de industrie het ‘Aanbod aan Nederland’. Een programma met projecten om de Nederlandse industrie met succes de klimaattransitie te laten maken.
Nederlands