HomeGroene waterstofketenGebruik door de industrie

Gebruik door de industrie

Gasvormige energiedragers zijn én blijven nodig voor toepassingen waar elektriciteit niet toereikend is. Hierbij kunnen we denken aan het zware wegtransport of aan de lucht- en scheepvaart. Maar in het bijzonder springt hierbij de industrie in het oog.

Waterstof voor de industrie

In de industrie zijn moleculen vaak noodzakelijk voor bijvoorbeeld hoge-temperatuurwarmte of energie-intensieve productieprocessen. Hiervoor worden nu aardgasmoleculen gebruikt. Dat willen we zo snel mogelijk omzetten naar groene moleculen, met name groene waterstof dus. Daarnaast heeft een deel van de industrie waterstof nodig als grondstof voor materialen of producten. In de chemische industrie is waterstof nu al nodig bij de synthese van chemische producten. Als we af willen van chemische processen op basis van fossiele koolwaterstoffen als steenkool, aardolie of aardgas, wordt de behoefte aan (groene) waterstof alleen nog maar groter.

Een betrouwbaar energiesysteem

We moeten ons realiseren dat de industrie niet alleen moet overstappen van fossiele naar betaalbare groene moleculen, maar dat diezelfde industrie eist dat deze moleculen op elk moment en in elke gewenste hoeveelheid voor handen zijn. Ook vanuit dat perspectief is versnelde en grootschalige inzet van waterstof van belang. Net als de fossiele gasmoleculen is immers ook groene waterstof prima op te slaan en te transporteren. Hierdoor houden we ons energiesysteem betaalbaar en in balans, terwijl we de grootverbruikers van moleculen afhelpen van hun onwenselijk grote CO2-footprint. Een recente inventarisatie van RVO/EZK en FME leert overigens dat inmiddels al meer dan 250 Nederlandse bedrijven serieuze waterstofactiviteiten ontplooien en hier goede economische kansen zien.

Voor NortH2 alle reden en noodzaak om het vizier in eerste instantie te richten op de zeven belangrijkste industrieclusters in Nederland en Duitsland.

22 december 2022
NortH2 rondt de studiefase af Toen NortH2 in 2020 van start ging, was grootschalige groene waterstof nog onontgonnen terrein. Gasunie en Shell realiseerden zich dat groene waterstof op grote schaal […]
31 maart 2022
Vanuit haar One Planet-strategie heeft energiebedrijf Eneco besloten als investment partner toe te treden tot NortH2.
11 december 2021
In de kamerbrief van 10 december over marktontwikkeling en marktordening waterstof wordt duidelijkheid geschapen voor de snel ontwikkelende waterstofmarkt.
14 oktober 2021
Na anderhalf jaar vooral digitaal vergaderen, ging het NortH2 Project Leadership Team eindelijk weer eens live op fieldtrip.