HomeOver NortH2

Over NortH2

NortH2 is een consortium van Equinor, Gasunie, Groningen Seaports, RWE en Shell Nederland. Samen zetten we in op grootschalige productie van groene waterstof met behulp van wind op zee. 4 gigawatt in 2030 maar liefst. Hiermee geven wij invulling aan de doelstellingen van het Nederlandse Klimaatakkoord, dat dezelfde doelstelling schetst.

Maar de ambitie reikt verder. NortH2 wil doorgroeien naar meer dan 10 gigawatt groene waterstof rond 2040. De groene waterstofproductie, in eerste instantie in de Eemshaven en later mogelijk ook op zee, zal tegen die tijd zo’n 1.000.000 ton per jaar zijn. Dat scheelt een uitstoot van acht tot tien megaton CO₂ per jaar.

Het project

Allereerst zet NortH2 in op de bouw van grote windparken in de Noordzee, ver buiten de kust. Deze kunnen stapsgewijs uitgroeien tot een capaciteit van meer dan 10 gigawatt, omgerekend goed voor het elektriciteitsgebruik van circa 12,5 miljoen Nederlandse huishoudens. De eerste windparken kunnen al in 2027 gereed zijn en ingezet worden voor groene waterstofproductie.

Daarnaast ligt er een plan voor een grote elektrolyser in de Eemshaven, waar de windenergie wordt omgezet in groene waterstof. Het consortium overweegt verder de mogelijkheid om in een volgende fase ook elektrolysers op zee te plaatsen.

Ten slotte is een slim opslag- en transportnetwerk in Nederland en Noordwest-Europa nodig. Dit brengt de 1.000.000 ton groene waterstof naar de grootgebruikers. In het begin voornamelijk industrie en zwaar transport, maar later mogelijk ook de consument. Hiervoor kan de aardgasinfrastructuur van Gasunie worden gebruikt. Deze wordt nu vooral nog ingezet voor aardgas en groen gas, maar kan daarnaast geschikt gemaakt worden voor opslag en transport van waterstof.

Vervolgstappen

Het consortium heeft een haalbaarheidsstudie gedaan, waarvan de eerste uitkomsten eind 2020 in beeld kwamen. Omdat die uitkomsten positief zijn, rekent het consortium erop de eerste waterstof te kunnen produceren rond 2027. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van vergunningen van overheden, het aanwijzen van plaatsen voor nieuwe windparken in de Noordzee, de beschikbare locaties van de waterstoffabriek(en), interesse van afnemers en de investeringsbeslissingen van de betrokken partijen. Eind 2021 zal de tweede fase van onze haalbaarheidsstudie hiertoe de benodigde informatie verschaffen.

Daarnaast wil NortH2 in de tweede fase ook de kennis meenemen van de twee nieuwe partners, Equinor en RWE.  Het consortium verwacht in de initiële projectfases Europese en nationale subsidies nodig te hebben voor verduurzaming van energie.

14 oktober 2021
Na anderhalf jaar vooral digitaal vergaderen, ging het NortH2 Project Leadership Team eindelijk weer eens live op fieldtrip.
6 juli 2021
De Nederlandse staatssecretaris van EZK heeft vorige week haar plannen voor een waterstofinfrastructuur bekendgemaakt. Gasunie zal de ontwikkeling van het transportnet voor waterstof op zich nemen. Uiteraard is dit ook
5 juli 2021
“Het moet er om gaan de CO₂ terug te dringen, niet om een bepaalde techniek te promoten!”
28 juni 2021
Naarmate windturbines verder op zee worden geplaatst, wordt waterstofproductie dicht bij de bron aantrekkelijker. Alle opgewekte energie moet immers ook naar land getransporteerd worden.
Nederlands