HomeOver NortH2

Over NortH2

NortH2 is een consortium van Equinor, Eneco, Gasunie, Groningen Seaports, RWE en Shell Nederland. Gezamenlijk onderzoeken we de haalbaarheid van grootschalige productie, opslag en transport van groene waterstof. We hebben de ambitie om in 2030 maar liefst 4 gigawatt beschikbaar te kunnen stellen. Hiermee willen we bijdragen aan de doelstellingen van het Nederlandse Klimaatakkoord.

Maar de ambitie reikt verder. NortH2 wil doorgroeien naar meer dan 10 GW rond 2040, dat is ongeveer 1.000.000 ton aan groene waterstof per jaar. Dat scheelt een uitstoot van acht tot tien megaton CO₂ per jaar. De elektrolyse zal in eerste instantie in de Eemshaven plaatsvinden en later mogelijk ook op zee.

Het project

Momenteel zijn we bezig met een haalbaarheidsstudie. De eerste resultaten zijn positief en bieden vertrouwen dat we over afzienbare tijd kunnen gaan samenwerken aan het concreet uitwerken van het project.

Uiteindelijk zet NortH2 in op de bouw van grote windparken in de Noordzee, ver buiten de kust. Deze kunnen stapsgewijs uitgroeien tot een capaciteit van meer dan 10 gigawatt. De eerste windparken kunnen aan het eind van dit decennium gereed zijn en ingezet worden voor groene waterstofproductie.

Daarnaast ligt er een plan voor een grote elektrolyser in de Eemshaven, waar de windenergie wordt omgezet in groene waterstof. Het consortium overweegt verder de mogelijkheid om in een volgende fase ook elektrolysers op zee te plaatsen. Dit wordt de komende tijd verder onderzocht.

Ten slotte is een slim opslag- en transportnetwerk in Nederland en Noordwest-Europa nodig. Dit brengt de 1.000.000 ton groene waterstof naar de grootgebruikers. In het begin voornamelijk industrie en zwaar transport, maar later mogelijk ook de consument. Hiervoor kan de aardgasinfrastructuur van Gasunie worden gebruikt. Deze wordt nu vooral nog ingezet voor aardgas en groen gas, maar wordt daarnaast geschikt gemaakt voor opslag en transport van waterstof.

Vervolgstappen

Nu de eerste resultaten van de haalbaarheidsstudie positief zijn en er in de studie ook bevestigd wordt dat er een serieuze vraag is naar grootschalige waterstof bij de industrie, kunnen de plannen verder uitgewerkt worden. Daarbij houden we rekening met veel verschillende factoren, zoals de impact op de omgeving, het evoluerende beleidskader, de afgifte van vergunningen, de aanwijzing van locaties voor nieuwe windparken in de Noordzee, de beschikbare locaties voor de waterstoffabriek(en), etc.

31 maart 2022
Vanuit haar One Planet-strategie heeft energiebedrijf Eneco besloten als investment partner toe te treden tot NortH2.
11 december 2021
In de kamerbrief van 10 december over marktontwikkeling en marktordening waterstof wordt duidelijkheid geschapen voor de snel ontwikkelende waterstofmarkt.
14 oktober 2021
Na anderhalf jaar vooral digitaal vergaderen, ging het NortH2 Project Leadership Team eindelijk weer eens live op fieldtrip.
6 juli 2021
De Nederlandse staatssecretaris van EZK heeft vorige week haar plannen voor een waterstofinfrastructuur bekendgemaakt. Gasunie zal de ontwikkeling van het transportnet voor waterstof op zich nemen. Uiteraard is dit ook