HomeOver NortH2

Over NortH2

NortH2 is een consortium van Eneco, Equinor, RWE en Shell Nederland. Gezamenlijk onderzoeken we de haalbaarheid van grootschalige productie, opslag en transport van groene waterstof. We hebben de ambitie om tussen 2030 en 2035 een groene waterstoffabriek op gigawattschaal te realiseren. Hiermee willen we bijdragen aan de doelstellingen van het Nederlandse Klimaatakkoord.

De elektrolyse zal in eerste instantie in de Eemshaven plaatsvinden. Maar de ambitie reikt verder. Mogelijk kan de waterstofproductie in een latere fase verder worden uitgebreid met elektrolyse op zee.

Het project

Momenteel zijn we bezig met het afronden van een haalbaarheidsstudie. De eerste resultaten zijn positief. Daarom leggen we nu de basis voor de volgende fase van het project.

NortH2 zet in op de bouw van grote windparken in de Noordzee, ver buiten de kust. Deze kunnen stapsgewijs uitgroeien tot een capaciteit van meer dan 10 gigawatt. De eerste windparken kunnen aan het eind van dit decennium gereed zijn en ingezet worden voor groene waterstofproductie.

Daarnaast ligt er een plan voor een grote elektrolyser in de Eemshaven, waar de windenergie wordt omgezet in groene waterstof. Het consortium overweegt verder de mogelijkheid om in een volgende fase ook elektrolysers op zee te plaatsen.

Ten slotte is een slim opslag- en transportnetwerk in Nederland en Noordwest-Europa nodig om de groene waterstof op te slaan en te transporteren naar de gebruikers in industrie en zwaar transport. Gasunie werkt aan dat transportnetwerk, daarom wordt er kennis gedeeld en nauw samengewerkt met Gasunie.

22 december 2022
NortH2 rondt de studiefase af Toen NortH2 in 2020 van start ging, was grootschalige groene waterstof nog onontgonnen terrein. Gasunie en Shell realiseerden zich dat groene waterstof op grote schaal […]
31 maart 2022
Vanuit haar One Planet-strategie heeft energiebedrijf Eneco besloten als investment partner toe te treden tot NortH2.
11 december 2021
In de kamerbrief van 10 december over marktontwikkeling en marktordening waterstof wordt duidelijkheid geschapen voor de snel ontwikkelende waterstofmarkt.
14 oktober 2021
Na anderhalf jaar vooral digitaal vergaderen, ging het NortH2 Project Leadership Team eindelijk weer eens live op fieldtrip.