28 juni 2021
Naarmate windturbines verder op zee worden geplaatst, wordt waterstofproductie dicht bij de bron aantrekkelijker. Alle opgewekte energie moet immers ook naar land getransporteerd worden.
25 mei 2021
Het Duitse kabinet sprak vorig jaar heldere taal: waterstof, en met name groene waterstof is key in het toekomstige energiesysteem. In 2040 wil het land een elektrolysecapaciteit hebben van 10 GW groene waterstof.
29 april 2021
Groene waterstof lijkt de missende schakel te zijn in de energietransitie. Maar het wordt nog weinig geproduceerd en is duur. Hoe maken we het goedkoper?
30 maart 2021
“Over 30 jaar vervoeren onze netten de groene gassen, warmte en CO2 waar de samenleving om vraagt.”
16 maart 2021
Waterstof heeft veel draagvlak in de verkiezingsprogramma’s van de Nederlandse politieke partijen. Dat is goed nieuws voor het klimaat, de Nederlandse economie en de energiezekerheid.
22 februari 2021
Mede door de unieke infrastructuur is Nederland al decennialang een energieknooppunt. Maar waarom is dit dé plek voor een kickstart van de groene waterstofeconomie?
8 februari 2021
De EU wil klimaatneutraal zijn in 2050. Om dat doel te halen zijn drastische veranderingen nodig in de manier waarop we energie produceren, opslaan, vervoeren, gebruiken en toegankelijk maken. In […]
7 januari 2021
“Inzetten op duurzame waterstof in Nederland zorgt voor nieuwe banen, vermindert de uitstoot van broeikasgassen en is essentieel voor de energietransitie.” Zo schrijft het Nationaal Waterstof Programma op haar website. […]